ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΤΟΥ 20ού ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦOY ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ ΔΑΝΑΟΣ

FFF190410 4002a
FFF190410 4024a
FFF190410 4033a
FFF190410 4044a
FFF190410 4058a
FFF190410 4071a
FFF190410 4074a
FFF190410 4110a
FFF190410 4128a
FFF190410 4181a
FFF190410 4194a
FFF190410 4209a
FFF190410 4216a
FFF190410 4223a
FFF190410 4243a
FFF190410 4326a
FFF190410 4350a
FFF190410 4357a
FFF190410 4375a
FFF190410 4413a
FFF190410 4433a
FFF190410 4488a
FFF190410 4512a
FFF190410 4516a
FFF190410 4563a
FFF190410 4614a
FFF190410 4651a
FFF190410 4668a
FFF190410 4686a
FFF190410 4713a
FFF190410 4720a

.