Τελετή και βραδιά λήξης του 18ου Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου

20170329 18eFFF 558 Danaos Cloture ThodorisMarkou Web
20170329 18eFFF 571 Danaos Cloture ThodorisMarkou Web
20170329 18eFFF 575 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 589 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 603 Danaos Cloture ThodorisMarkou Web
20170329 18eFFF 610 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 612 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 615 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 616 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 617 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 623 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 641 Danaos Cloture ThodorisMarkou Web
20170329 18eFFF 621 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 663 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 699 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 628 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 630 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 625 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 627 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 666 Danaos Cloture ThodorisMarkou Web
20170329 18eFFF 679 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 649 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 684 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 693 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 708 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 716 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 718 Danaos Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 724 Faust Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 730 Faust Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 732 Faust Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 735 Faust Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 738 Faust Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 746 Faust Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 749 Faust Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 751 Faust Cloture VangelisPatsialos Web
20170329 18eFFF 752 Faust Cloture VangelisPatsialos Web