Ηλεκτρονικός τύπος

Le Figaro 30.03.2017

Le Figaro 30.03.2017

http://www.lefigaro.fr/langue-francaise/francophonie/2017/03/30/37006-20170330ARTFIG00094--tour-de-france-prix-du-jury-du-festival-du-film-francophone-d-athenes.php